திங்கள், 30 மே, 2016

2010-11 கூடுதல் வகுப்பறைகள் & அறிவியல் ஆய்வக கட்டுமானப் பணிகள் முன்னேற்ற அறிக்கை 15.05.2016 ல் உள்ளபடி

buildings (C&M) Division, PudukkottaiCONSTRUCTION OF CLASS ROOMS &SCIENCE LAB IN GHSS / GHS IN PUDUKKOTTAI DISTRICT SANCTIONED UNDER RMSA SCHEME - FORTNIGHT PROGRESS REPORT FOR THE PERIOD ENDING 15.05.16.
Sl. No. Name of work No. of Class rooms Science Lab Est. Rs. In Lakhs Present Stage
I Class room and Science Lab
1 Malaikudipatti GHS – 7 Class room  7 --- 52.71 Work completed & handed over on 18.02.15. CR  recorded on 25.01.16..
2 Kavarapatty GHSS – 8 Class rooms  8 --- 60.24 Work completed and handed over on 02.06.15. 
3 Manamelkudi GGHSS – 6 Class rooms  6 --- 45.18 Basement level.
4 Arimalam GGHSS – 4 Class rooms  --- 30.12
5 Keelakurichi GHS – 4 Class rooms  4 --- 30.12 Work completed and handed over on 11.04.16.
6 Pallavarayanpathai GHS – 4 Class rooms  4 --- 30.12 Work completed.  EB work is in progress.
7 Odugampatti GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 31.08.15.  CR recorded on 20.01.16.
8 Kulathur GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 01.06.15. 
9 Rappusal GHS – 2 Class rooms & Lab 2 1 23.09 Work completed and handed over on 04.09.15. 
10 Sathiyamangalam GHS – 3 Class rooms & Lab 3 1 30.62 Work completed and handed over. CR to be recorded.
11 Mellur GHS – 2 class rooms & Lab 2 1 23.09 Work completed and handed over on 31.03.15.  CR recorded vide Lr.No: F-CR/BA/Dt:20.01.16
12 Rajalipatty GHS – 1 Class room 1 --- 7.53 Completed and handed over on 16.12.14. CR recorded on 29.06.15.
13 Suriyur GHS – 1 Class room 1 --- 7.53 Completed and handed over on 27.10.14.CR recorded on 29.06.15
14 Mangudi GHS – 3 Class rooms & Lab 3 1 30.62 Completed and handed over on 25.03.15. CR recorded on 29.06.15
15 Viralimala GGHS – 3 Class rooms & Lab 3 1 30.62 Completed and handed over on 05.10.15
16 Kallakottai GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed & Handed over on 13.06.15.  CR recorded on 11.01.16
17 Sammatividuthi GHS – 2 Class rooms   2 --- 15.06 Work completed and handed over on 24.02.15.  CR recorded on 20.01.16
18 Varappur GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 work completed & handed over on 01.10.15
19 Thirugokarnam GGHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 03.10.14. CR recorded on 21.05.15.
20 Ranees GGHS – 2 Class rooms & Lab 2 1 23.09 Finishing work is in progress.
21 Senthangudi GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 14.12.15.
22 Pallathivuduthi GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 08.01.15.
CR recorded on 21.05.15.
23 Kothakottai GHS – 2 Class rooms & Lab 2 1 23.09 Work completed and handed over on 08.07.15.CR recorded vide Lr.No: F-CR/BA/15/ dt:11.01.16
24 Keelaiyur GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 15.06.15.
CR recorded on 11.01.16.
25 Kothamangalam GGHSS – 2 Class rooms & Lab 2 1 23.09 Work completed and handed over on 15.06.15.
26 Moludaiyanpatti GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed.
27 Lempalakkudi GHS – 1 Class room  1 --- 7.53 Work completed and handed over on 28.08.15
28 Nallur GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed and handed over on 01.06.15. CR recorded on 02.11.15.
29 Posampatti GHS – 2 Class rooms & Lab 2 1 23.09 Work completed and handed over on 08.07.15 CR recorded on 02.11.15.
30 Mirattunilai GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work Completed and handed over on 11.05.15.  CR recorded on 02.11.15.
31 Vallavari(E) GHS – 3 Class rooms & Lab 3 1 30.62 Work completed and handed over on 14.12.15.
32 Thirunalur GHS – 1 Class room 1 --- 7.53 Work completed and handed over on 26.11.14. CR recorded on 21.05.15.
33 Ayingudi GHS – 2 Class rooms & Lab 2 1 23.09 Works completed and haned over on 21.9.15. CR recorded on 11.01.16
34 Subramaniapuram GGHS – 3 Class rooms  3 --- 22.59 Completed and handed over on 15.10.15
35 Edayathimangalam GHS – 1 Class room 1 --- 7.53 Building completed and handed over on 30.09.15. CR recorded on 11.01.16.
36 Kottaipattinam GHSS – 1 Class room 1 --- 7.53 Work completed and to be handed over.
37 Krishnajipattinam GHS – 1 Class room & Lab 1 1 15.56 Work completed.
38 Gopalapattinam GHS – 3 Class rooms & Lab 3 1 30.62 Work completed.
39 Puliyur GHS - Science Lab --- 1 8.03 Roof level centering work is in progress.
40 Ellaippatti GHS - Science Lab --- 1 8.03 Work Completed and handed over. CR recored on 21.05.15
41 Arayappatti GHS - Science Lab --- 1 8.03 Work completed and handed over on 30.03.15. CR recored on 21.05.15
42 Kilangadu GHS - Science Lab --- 1 8.03 Basement level. Notice issued to the contractor to speed up the work.
43 Kallur GHS - Science Lab --- 1 8.03 Work completed. & handed over on 16.10.15. CR recorded on 20.01.16.
44 Periyalur (E) GHS - Science Lab --- 1 8.03 Work completed.  Building  handed over on 14.09.15
45 Narpavala Sengamari GHS - Science Lab --- 1 8.03 Completed & handed over CR Recorded vide Lr.No:F70/15/A3/Dt:14.01.16.
46 Malaikudipatti GHS  - Science Lab --- 1 8.03 Work Completed and handed over on 18.02.15.  CR recorded on 20.01.16.
47 Kavarapatty GHSS  - Science Lab --- 1 8.03 Work Completed and  handed over on 02.06.15.CR recorded on 25.01.16.
48 Manamelkudi GGHSS  - Science Lab --- 1 8.03
49 Keelakurichi GHS  - Science Lab --- 1 8.03 Work completed & handed over on 11.04.2016.
50 Pallavarayanpathai GHS  - Science Lab --- 1 8.03 Work completed.  Final bill to be paid.
Grand Total 81 36 929.1
Sd/---------
Executive Engineer, PWD.,
Building (C&M) Division,
Pudukkottai.

வியாழன், 26 மே, 2016

பத்தாம் நிலைப் பொதுத் தேர்வில் 100% தேர்ச்சி பெற்ற RMSA உயர்நிலைப்பள்ளிகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பத்தாம் நிலைப் பொதுத் தேர்வில்          
100% தேர்ச்சி பெற்ற RMSA உயர்நிலைப்பள்ளிகளின் பட்டியல் - 2016
Sl
No.
Name of the School Appeared Passed Pass %
1 GHS AMARASIMENDRAPURAM 35 35 100%
2 GHS ARASARKULAM (E) 57 57 100%
3 GHS POYYATHANALLUR 35 35 100%
4 GHS THIRUMANAJERI 43 43 100%
5 GHS AMBUKOIL 44 44 100%
6 GHS KOLENDRAM 18 18 100%
7 GHS SOORANVIDUTHI 24 24 100%
8 GHS K.RASIYAMANGALAM 29 29 100%
9 GHS THALANUR 20 20 100%
10 GHS KURUNGALUR 9 9 100%
11 GHS-K.V.KOTTAI 68 68 100%
12 GHS RAJENDRAPURAM 21 21 100%
13 GHS MANGALANADU (E) 31 31 100%
14 GHS KALKUDI 66 66 100%
15 GHS KILIKUDI 40 40 100%
16 GHS KAYAMPATTY 28 28 100%
17 GHS VADACHERIPATTI 28 28 100%
18 GHS MATHIYANALLUR 24 24 100%
19 GHS BALAN NAGAR 33 33 100%
20 GHS NARTHAMALAI 35 35 100%
21 GHS MEENAVELI 24 24 100%

புதன், 25 மே, 2016

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பத்தாம் நிலைப் பொதுத் தேர்வில் 100% தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளிகள்( மார்ச் 2016)

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 129 பள்ளிகள் 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்று சாதனை .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மார்ச் 2016 ல் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய 25337 பேரில் 23972 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்
இது 94.46 % தேர்ச்சி ஆகும் . சென்ற ஆண்டு தேர்ச்சி சதவீதம் 91.76.
இந்த வெற்றியை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு பெற்றுத் தந்த மதிப்பிற்குரிய முதன்மைகல்வி அலுவலர் திருமதி செ .சாந்தி அவர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் .
மேலும் மாவட்டத்தில் 129 பள்ளிகள் 100 சதவீத தேர்ச்சியை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத் தக்கது
100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள பள்ளிகள் 
                                                                        GOVT SCHOOLS


.00%
38
GHS  MANGALANADU EAST 

%
39
GHS  KULAMANGALAM NORTH 
00%
40
GHS  SENTHANGUDI 
%
41
GHS  ARASARKULAM 
0.00%
42
GHS  KARAKKOTTAI 
00%
43
GHS  AMARADAKKI 
.00%
44
GHS  KULAMANGALAM SOUTH 

00%
45
GGHSS  SILATTUR 

00%
46
GHS  MELUR 
.00%
47
GHS  KALKUDI 
0.00%
48
GHS  KILIKKUDI 

0.00%
49
GHS  KAYAMPATTI 

.00%
50
GHS  VADASERIPPATTI 
.00%
51
GHS  MATHIYANALLUR 
0%
52
GHS  BALAN NAGAR 
.00%
53
GHS  NARTHAMALAI 
.00%
54
GHS  MEENAVELI 

00%
55
GHS  THIRUKKALAMBUR

0%
56
GHS  KOMAPURAM PUDUKKOTTAI

.00%
57
GHS  UPPILIYAKUDI PUDUKKOTTAI
.00%
58
GHS  GANDHINAGAR PUDUKKOTTAI
00%
59
MUNICIPAL HIGH SCHOOL KAMARAJAPURAM PUDUKKOTTAI
00%
60
GOVT ADW HIGH SCHOOL ENNAI PUDUKKOTTAI
.00%

MANAGEMENT SCHOOLS
61
AJJ ORI ARABIC HR SEC SCHOOL ARANTHANGI PUDUKKOTTA
0%
62
ST JOSEPH'S HR SEC SCHOOL VICHOOR PUDUKKOTTAI

.00%
63
R C HR SEC SCHOOL ILLUPPUR PUDUKKOTTAI

0.00%
64
ST. TERESA'S (G) HIGH SCHOOL VIRALIMALAI PUDUKKOTT

00%
65
SACRED HEART G HR SEC SCHOOL PUDUKKOTTAI
.00%
66
ST MARYS HR SEC SCHOOL THATCHANKURICHI PUDUKKOTTAI

.00%
67
ST JOSEPHS HR SEC SCHOOL VENKATAKULAM PUDUKKOTTAI
00.00%
68
KALAIMAGAL KALLOORI (G) HIGH SCHOOL KOPPANAPATTI P

0.00%
69
S M M AR ALAMELU ARUNACHALAM HIGH SCHOOL PANAYAPPA

00%
70
M.V.HR SEC SCHOOL PANDIPATHIRAM 

00%
71
PPM HIGH SCHOOL KARAMBAKKADU 
.00%
72
ST. IGNATIUS HS SATHAMPATTY PUDUKKOTTAI
0.00%
73
ST. JOSEPH'S HS THIRUMALAIRAYAPURAM PUDUK

0.00%
74
ADR MHSS   KAIKKURICHI PUDUKKOTTAI

.00%
75
ANNAI MEENATCHI NACHIAR MHSS ARANTHANGI 

00%
76
IDEAL MHSS   ARANTHANGI PUDUKKOTTAI

0.00%
77
MARY IMMACULATE MHS   K.RASIAMANGALAM PUDU
.00%
78
NEW SANGGEETH MHSS  MIMISAL PUDUKKO

00%
79
S.UMAIYAL ACHI MHSS  KARUVIDAICHERY

0.00%
80
SRI JAGADEESWARA MHSS  MANAMELKUDI
.00%

81 THAAYAGAM MHSS  ARANTHANGI PUDUKKOT

.00%

82 VESTLEY MHSS  ARANTHANGI PUDUKKOTTA

.00%

83 CRESCENT MHS   AMMAPATTINAM PUDUKKOTTAI D.
00%

84 HOLY CROSS MHSS  ALANGUDI PUDUKKOTT

.00%

85 M.H. MHSS  KOTTAIPPATTINAM PUDUKKOT

0.00%

86 MAEIL MHS   ARANTHANGI PUDUKKOTTAI D.T

.00%

87 MODERN MHS    ALANGUDI PUDUKKOTTAI D.T

.00%
88 POPULAR MHSS  MIMISAL PUDUKKOTTAI

00%

89 PRAISE MHS   MUTHUR PUDUKKOTTAI

.00%

90 REENAMERCY MHS   KARAMBAKKUDI PUDUKKOTTAI
.00%

91 SRI SIVAAKAMALAM MHS   ARIMALAM PUDUKKOTTA

.00%

92 SRI SUBABHARATHI Mhs KALLALANGUDI PUDUKK

%

93 ST IGNATIOUS MHSS  VELLAKULAM PUDUK94 ST JOSEPH'S MHS   AVUDAYARKOIL

%

95 THANGAM MHSS  VADAKADU PUDUKKOTTAI
96 GUTHOOS MHS   KARAMBAKKUDI PUDUKKOTTAI D.T


97
SASTHA MHS  KEELANILAIKKOTTAI PUDU


98
AMALA ANNAI MHSS  PONNAMARAVATHY PU


99
BHARATH MHSS  PUDUKKOTTAI100
CHIDHAMBARAM MHSS   VALAYAPATTI PUD101
GUTHOOS MHSS  PUDUKKOTTAI


102
INFANT JESUS MHSS  ANNAVASAL103
MOTHER TERASA MHSS  ILLUPPUR PUDUKK

%
104
MOUNT ZION MHSS  PUDUKKOTTAI105
PARUMALA ST GREGORIOS MHSS MATHUR PUD

0%
106
S F S MHSS  PUDUKKOTTAI

%
107 SRI VENKATESWARA MHSS  PUDUKKOTTAI

%
108
VAIRAMS MHSS  RAJAGOPALAPURAM PUDUK

.00%
109
VIVEGA MHSS  VIRALIMALAI PUDUKKOTTA

0%
110
LIONS MHSS  PONNAMARAVATHY PUDUKKOT

%
111
ARULMALAR MHS   ILLUPUR

%
112
ARULMARI MATRICULATION HR SEC SCHOOL GANDARVAKKOTT

0%
113
CLUNY MHS  PUDUKKOTTAI PUDUKKOTTAI


114
IDHAYA MHS   KARAIYUR

115
KARPAGA VINAYAGA MATRIC HSS SIVAPURAM PUDUKKOTTAI

116
M R P MHS    P ALAGAPURI PUDUKKOTTAI117
MAJESTIC MHS   MUCKANAMALAIPATTI PUDUKKOTT


119
NEHRU MHS  MELATHANIYAM PUDUKKOTTA


120
NEHRU MHS  PUDUKKOTTAI

121
PONMARI VIDHYALAYA MHS   POMMADIMALAI PUDU

.
122
SRI AMBAL MHS   KONNAIYUR KOPPANAPATTI


123
SRI LAKSHMI NARAYANA MHS   KURUMBAPATTI PU


124
ST JOSEPH MHS  THIRUMAYAM PUDUKKOT


125
ST. JOSEPH MHS  VENTHANPATTI PUDUK

126
ST. JOSEPH'S MHS   VIRACHILAI PUDUKKOTTAI


127
MUTHUSWAMY VIDYALAYA MHS   KULATHUR, PUDUK

128
VIDYAA VIKAS MBHSS GANDARVAKOTT


129
ANNAI MHS  NACHANDUPATTI PUDUKKOTT